Je možné spolehnout se na ukazatel Price action?

Je možné spolehnout se na ukazatel Price action?

Mnoho lidí považuje investování na akciovém trhu za jednu z nejlepších možností, jak zbohatnout. A je pravdou, že části z nich se to povede. Avšak mnohem více je těch, kteří o své peníze přijdou. Není to totiž vůbec snadné.

V podstatě je nutné umět s dostatečnou přesností předpovídat budoucnost, alespoň co se pohybu cen na burze týče. Je potřeba vědět, kdy se vyplatí akcie dané společnosti nakoupit, a kdy je naopak prodat. Snadno se totiž může stát, že je nakoupíme za nízkou cenu, připraveni na to, že je později, až jejich hodnota stoupne, prodáme za mnohem vyšší cenu.

burza

To zní dobře, mnohem pravděpodobnější výsledek je však ten, že cena bude dále klesat, a nakonec budeme rádi, když se jich zbavíme za polovinu ceny, za kterou jsme je koupili. A to rozhodně není výsledek, o který bychom stáli.

Proto máme hned několik ukazatelů, které nám mohou pomoci předpovídat s relativní přesností budoucí vývoj na akciovém trhu. A jedním z těch nejpoužívanějších je price action.

V podstatě se jedná o dlouhodobé sledování vývoje ceny akcií daného podniku. Zde můžeme vidět, k jakým vzestupům a poklesům docházelo, a jaký je celkový trend. Na základě toho můžeme odhadnout, zda je daná firma odsouzena k zániku, nebo zda je možné, že se jedná jen o dočasný propad, a na základě toho se rozhodnout, zda její akcie koupíme či nikoliv.

burza2

Je samozřejmé, že tento ukazatel nepoužijeme jen na jednu firmu. Porovnáme takto více společností, a investovat budeme do té, která vypadá nejslibněji. Tak budeme mít největší šanci na celé transakci vydělat, což je koneckonců naším cílem.

Zde je však potřeba varovat před slepým spoléháním na tento i jiné ukazatele. Ačkoliv nám totiž mohou pomoci předvídat vývoj trhu s určitou přesností, ani ony nejsou neomylné. Dosažené výsledky je navíc potřeba správně interpretovat, což vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Proto je dobré se v začátcích obrátit na odborníka. Pak budete mít vyšší pravděpodobnost, že o své peníze nepřijdete.