Poznáte FAKE NEWS?

Fake news. I ten, co neumí anglicky, pochopí význam těch dvou slov. Falešné zprávy. Jedna z mnoha nebezpečí, které s sebou nese internet. Proč nebezpečí? Protože pomocí fake news zájmové skupiny ovlivňují názorové spektrum společnosti. I dnes lidé věří starému pořekadlu: „Co je psáno, to je dáno.“ Někteří lidé, kteří jsou snáz ovlivnitelní, lehce uvěří záměrně upravené zprávě, polopravdě nebo dokonce i vyložené lži. Dnes na internetu funguje řada novin či magazínu, které v menší či větší míře zveřejňují fake news.
německé noviny
Tím, že se tváří naoko seriozně jim spousta lidí uvěří.
Fake news nejvíce bují v období, kdy jde o to co nejvíce ovlivnit širokou veřejnost. Před volbami nebo před důležitými světovými událostmi. Lidé, kteří se nevěnují politice, nesledují vývoj společnosti a jen si vyměňují negativní zkušenosti ze života, rádi uvěří zprávám, které jim jdou na ruku. Dokonce tyto zprávy přijímají s nadšením a dál je šíří mezi svými známými. Tyto zprávy pak již žijí svým vlastním životem. Lidé, co zprávy šíří, se nezajímají o nějaké důkazy, které by tyto zprávy podpořili. Stačí jim, že ten a ten server, napsal něco, co jim hovoří tak říkajíc z duše. Bohužel na základě těchto zpráv (informací) pak u voleb jednají, jak jednají.
Fake news se postupem času stále obtížněji odhalují. Autoři těchto falešných zpráv pracují čím dál, tím více sofistikovaně. Neváhají si i vytvořit nějakou falešnou konstrukci, či vymyslet svědky. Orientovat se v tom, co je a co není falešnou zprávou, není jednoduché. Chce to určité množství znalostí, orientovat se v problematice a hlavně si závažné informace ověřovat ve více zdrojích. Jedinou možností jak se vlivu falešných zpráv vyhnout, je čerpat informace z více zdrojů.
novinky
U Fake news platí jedno pravidlo. Zdroje těchto falešných zpráv jsou všeobecně známy. Seriózní média je, rozkličují a pomocí investigativy vyvrátí i s kořeny. Nositelé falešných zpráv seriózní media nerozporují. Nemají k tomu vůbec žádný důvod. Úplně jim stačí, že falešné zprávě dali život.